เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้บริการของ

     เงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด หรือ นามผู้ให้บริการเว็บสำเร็จรูป Siam2web.com ในที่นี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับท่านลูกค้า ในที่นี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลตามกฎหมายทันทีหลังจากผู้ใช้บริการตอบข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้
 . ห้ามเผยแพร่ พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 . ห้ามลูกค้าเผยแพร่ จัดทำ หรือมีสื่อลามกอนาจาร (Adult Content) ภายใต้การให้บริการของ Siam2web โดยเด็ดขาด
 . ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม ทั้งข้อมูลประเภทที่ให้บริการ Pirate Software , Crack , Hack , รวมทั้งบริการให้ที่ให้อัพโหลด หรือดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ที่มีผลกับระบบ สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของทางบริษัทฯ แล้วก่อให้เกิดคดีความใด ๆ กับผู้อื่น ทางบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และบริการของท่านจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด
 . สำหรับท่านที่ใช้บริการโดเมนเนมเป็นชื่อของเว็บด้วย และไม่ต่ออายุโดเมนของท่านในระยะเวลาที่กำหนด และทำให้โดเมนดังกล่าวตกเป็นของผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 . สำหรับท่านที่ใช้บริการเว็บ Package ต้องหมั่นตรวจสอบโควตาพื้นที่หรือแบนวิธของแพ็จเกจท่านอยู่เสมอหากเกินที่กำหนดไว้ ระบบอาจระงับการให้บริการชั่วคราวอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 . ลูกค้าท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้นนี้ ทางบริษัทสามารถ ยกเลิก ระงับการให้บริการได้ทันที โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการใด ๆ แก่ท่านในทุกกรณี

นโยบายด้านข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก Siam2Web.com

     บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด ผู้ให้บริการ Siam2Web.com ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ Siam2Web.com และได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 . ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ในระบบของ Siam2Web.com สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email Address หรือเบอร์ติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นบางส่วน โดย Siam2Web.com จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิกและอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้ Siam2Web.com อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
 . Siam2Web.com เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP Address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายใต้การให้บริการของ Siam2Web.com เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกเก็บรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัด อันดับความนิยมของเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต
 . ข้อมูลการเข้าใช้ หรือเยี่ยมชมของเว็บไซต์ภายใต้บริการของ Siam2Web.com จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วย เทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือระบบตระกร้าสินค้า เป็นต้น โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปโดยที่สมาชิก ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานของเว็บไซต์ ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง
 . สมาชิก ตกลงที่จะให้ Siam2Web.com และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบ เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละคน และข้อมูลหรือความคิดเห็นที่สมาชิกบันทึกลงในเว็บไซต์ และหากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นในการใช้บริการของ เว็บไซต์ สมาชิกจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย
 . สมาชิก อาจสร้างลิงค์ไปยังเว็ปไซต์อื่นที่อยู่ภายนอกของเว็บไซต์ของสมาชิกเอง หรือภายนอกการให้บริการของทาง Siam2Web.com หากแต่ Siam2Web.comจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็ปไซต์นั้นๆอีกด้วย
 . Siam2Web.com จะทำการสำรองข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์ของสมาชิกเก็บไว้ในระบบทุกวัน กรณีที่สมาชิกมีปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากสมาชิกเองหรือจากความผิดพลาดของระบบ ทาง Siam2Web.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดข้อมูลสูญหาย และระบบสำรองของ Siam2Web.comไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้
 . หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของ Siam2Web.com กรุณาอีเมลมาที่ support@siam2web.com หรือ ติดต่อทีมงาน Siam2Web.com