เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

ออกแบบ Banner

     Banner คือ ป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการของท่าน ที่สามารถนำไปแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์โดยภายในมีเนื่อหา รูปภาพแสดงสินค้าหรือบริการของท่าน เพื่อให้ผู้ใช้ Internet ที่เห็นแล้ว เกิดความสนใจใน Banner นั้น ๆ
     Banner จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ที่สามารถสร้างความแตกต่าง สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสินค้าหรือบริการของท่าน ทางสยามทูเว็บจึงให้ความสำคัญในการออกแบบ Banner ให้มีความหมายตรงตามสินค้าหรือบริการของท่าน โดยเน้นการออกแบบ Banner ให้ดูโดดเด่นหน้าสนใจ มีข้อความและรูปภาพแสดงใน Banner ในลักษณะเคลื่อนที่ ทำให้ผู้ใช้ Internet อยากคล๊ิกเข้ามายังเว็บไซต์คุณ
 
Detail Flash Header Gif Header Jpeg Header
Header 2,000.00 บาท 1,500.00 บาท 1,000.00 บาท
 
Banner Flash Banner Gif Banner Jpeg Banner
Banner group A 750.00 บาท 500.00 บาท 350.00 บาท
 
Banner group B 1,000.00 บาท 700.00 บาท 500.00 บาท
 
Banner ขนาดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่ sp-m@siam2web.com หรือ 0-2730-3888
   หมายเหตุ ราคาหน้าเว็บไซต์ที่แจ้งไว้เป็นราคาต่อชิ้น
Header
 
Banner group A Banner group B
   
   
   
 
   
 
 
Banner Group B

ประโยชน์ของการมี Banner

 . Banner จะบอกถึงความเป็นเจ้าข้างเว็บไซต์ สินค้าหรือบริการนั้น ๆ
 . สินค้าหรือบริการของท่านเกิดความน่าเชื่อถือ มีภาพพจน์ที่ดี
 . ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นออกจากกลุ่มคู่แข่งขันในตลาดได้

ขั้นตอนการใช้บริการออกแบบ Banner

 . ลูกค้าต้องส่งข้อมูลและส่งความต้องการทาง sp-m@siam2web.com หรือ 0-2730-3888
 . ดำเนินการออกแบบ Banner ตามความต้องการให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยทีมงานมืออาชีพ
 . ส่งมอบงานภายใน 5 วัน หลังจากได้ข้อมูลและส่งความต้องการครบ