เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

ออกแบบ Website Template

     บริการออกแบบพร้อมจัดทำเว็บไซต์ ในราคาประหยัด สำหรับสมาชิกสยามทูเว็บที่มีเว็บไซตสำเร็จรูปอยู่แล้ว หรือสนใจต้องการมีเว็บไซต์ที่สวยงาม โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ ทางทีมงานจะออกแบบพร้อมจัดทำเว็บไซต์ให้เสร็จประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากได้ข้อมูลเนื้อหาครบ
 
การออกแบบ Design Template 1 Design Template 2 Design Template 3
พื้นหลัง (Jpeg,Png)
ส่วนหัว (Jpeg,Png,Gif)
ส่วนหัว (Flash)
เมนูหลัก (Css)
เมนูหลัก (Flash)
ด้านล่าง (Jpeg,Png,Gif)
การลงข้อมูล Design Template 1 Design Template 2 Design Template 3
จำนวนหน้า 4 หน้า 6 หน้า 8 หน้า
เมนูย่อย (Css)
เมนูย่อย (Flash)
ข้อความที่เป็นเวิร์ดดิ้ง
ฟีเจอร์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา
รูปภาพ (Jpen,Png,Gif) ที่ออกแบบให้เฉพาะ 1 รูป 2 รูป 3 รูป
รูปภาพ (Flash) ที่ออกแบบให้เฉพาะ
1 ชิ้น
อื่น ๆ Design Template 1 Design Template 2 Design Template 3
รองรับ Search Engine เบื้องต้น
แผนที่บริษัท (Jpeg,Png)
 
      
ค่าบริการ (ยังไม่รวม vat 7%) 6,500.00 บาท 8,500.00 บาท 12,000.00 บาท
 

ประโยชน์ของการรับบริการการออกแบบเว็บไซต์

 . ได้เว็บไซต์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ถูกใจตรงกับความต้องการ ของเจ้าของเว็บไซต์
 . คุณจะได้ความเชื่อมั่นจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพราะมี เว็บไซต์ที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณ บริษัท หรือบริการซึ่งจะนำไปสู่การจดจำธุรกิจ และบริการต่าง ๆ ของท่าน ราคาสำหรับการ ออกแบบเว็บไซต์

ขั้นตอนการรับบริการ ออกแบบเว็บไซต์

 . เจ้าหน้าที่ของทางสยามทูเว็บจะทำการติดต่อเพื่อให้คำปรึกษาและ แนะนำทำการพูดคุยรายละเอียด เกี่ยวกับความต้องการ และจุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์ของท่าน
 . ทางทีมงานสยามทูเว็บจะทำการแนะนำ Package เว็บไซต์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ ในการใช้งาน
 . แจ้งชื่อโดเมนเนม(ชื่อเว็บไซต์ www.yourdomainname.com) ที่ต้องการจะจดทะเบียน
 . แจ้ง concept ในการออกแบบเว็บไซต์ พร้อมพุดคุยตกลงรายละเอียดในการออกแบบเว็บไซต์

จัดส่งข้อมูล

 . ทำการจัดส่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำเว็บไซต์ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประวัติบริษัท ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการจะโฆษณาลงเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จะทำการจัดส่งต้องอยู่ในรูปไฟล์ Word, excel (* หมายเหตุ ในกรณีเป็นเว็บ 2 ภาษา ท่านจะต้องทำการจัดส่งข้อมูลทั้ง 2 ภาษา)
 . รูปภาพที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบริษัท รูปภาพสินค้าหรืออื่นๆ จะต้องอยู่ในลักษณะไฟล์ .jpg หรือไฟล์อื่นๆ ที่ทำให้กราฟิคสามารถทำการตกแต่งภาพเพิ่มเติมได้ และรูปภาพที่จัดส่งต้องไม่เกิน 100 ภาพ

การออกแบบเว็บไซต์ของทีมงาน

 . ทางสยามทูเว็บจะจัดทำกราฟฟิคหน้าแรกให้ท่านตรวจสอบภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย (ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถทำการแก้ไขกราฟฟิคได้ 1 ครั้ง)
 . กรณีมีการแก้ไขกราฟิค ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อ ครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ
 . กรณีหากมีการแก้ไขกราฟฟิค ทางสยามทูเว็บ จะจัดทำเว็บตามความต้องการให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 5 วันทำการ (ไม่นับกรณีมีการแก้ไขข้อมูลจากลูกค้า)
 . เมื่อจัดทำเว็บตามความต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำขึ้น Online เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง

การตรวจสอบและแก้ไข

 . เมื่อทางเจ้าหน้าที่สยามทูเว็บทำการนำเว็บไซต์ขึ้น Online ท่านสามารถทำการตรวจสอบและแก้ไขเว็บตามสั่งได้ โดยการแก้ไข สามารถทำได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 10 วัน
 . การแก้ไขเว็บไซต์ในขั้นตอนนี้ จะไม่รวมถึงการแก้ไขกราฟฟิคของเว็บไซต์ ที่ได้ยืนยันแบบไปเรียบร้อยแล้ว