เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

จด Domain

     Domain คืออะไร Domain ก็คือที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตคล้าย ๆ กับที่อยู่ของบ้านของท่านนั่นเอง Domain จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คน และเครื่องคอมพิวเตอร์รู้ว่า คุณอยู่ที่ไหนเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็เป็นเหมือนบ้านเลขที่ และ Domain แต่ละชื่อ จะไม่ซ้ำกัน นั่นหมายถึงว่าชื่อ Domain ของคุณไม่ซ้ำกับของคนอื่นแน่นอน เพราะฉะนั้นหากคุณนึกชื่อเว็บไซต์ดี ๆ ได้แล้ว ควรจดทะเบียน Domain ไว้ก่อนที่ชื่อดี ๆ จะหมดไป
     สยามทูเว็บบริการจด Domain .com .net .org และ . อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเว็บไซต์ของคุณ ทำให้เว็บไซต์ของคุณ จดจำได้ง่าย ดูดี มีความน่าเชื่อถือ เป็นการเริ่มต้นในธุรกิจทาง Internet ที่สมบูรณ์ และเป็นการสร้าง Brand ของเว็บไซต์ให้ติดตลาดได้ง่ายขึ้น

ตรวจสอบและสั่งซื้อ Domain

www. ตรวจสอบ

ขั้นตอนการจด Domain

 . ตรวจสอบ Domain ที่ต้องการจดก่อนว่ามีใครใช้หรือยัง
 . สามารถสั่งซื้อ Domain ได้ทันทีหาก Domain ที่ท่านต้องการจดว่างอยู่
 . หลังจากทำการสั่งซื้อ Domain แล้ว ให้ชำระเงินค่า Domain
 . Domain ของคุณจะใช้งานได้ภาย 30-120 นาที หลังการยืนยันการชำระเงิน

เงื่อนไขการใช้บริการจด Domain

 . การตั้งชื่อ Domain .com .net .org
  Domain จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z , 0-9) และเครื่องหมาย - (ลบ) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และต้องจด Domain อย่างน้อย 2 ตัวอักษร
 . การตั้งชื่อ Domain .co.th .ac.th .or.th
  Domain จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z , 0-9) และเครื่องหมาย - (ลบ) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อ Domain ที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำตัวอักษรอื่นนอกจากที่ปรากฎ ในชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กรหรือสถานศึกษา มาใช้ร่วมอยู่ใน ชื่อ Domain) และต้องจด Domain อย่างน้อย 2 ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 24 ตัว และต้องจด Domain อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และ ต้องใช้เอกสารใรการจด Domain ("คลิ๊ก" เพื่อดูเอกสารในการจด Domain .th)
 . การตั้งชื่อ Domain .in.th
  การตั้งชื่อ Domain แบบนี้จะเหมือนกับการตั้งชื่อ Domain .co.th .ac.th .or.th แต่ต่างกันที่ชื่อจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อองค์กร โดยเจ้าของ Domain ต้องมีบัตรประชาชน หรือใบแสดงสิทธิ์การเป็นนิติบุคคล

ค่าจด Domain ใหม่ | ค่าต่ออายุ Domain | ค่าย้ายผู้ให้บริการ Domain + ต่ออายุ Domain

Dot \ จำนวนปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
.com, .net, .org, .biz 350 665 997 1,329 1,660
.info 350 482 724 965 1,205
.cc 1,092 2,093 3,134 4,186 5,233
.tv 1,260 2,415 3,623 4,830 6,038
.tel 462 885 1,327 1,770 2,212
.ws 374 716 1,074 1,432 1,790
.mobi 629 1,207 1,810 2,414 3,017
.asia 546 1,046 1,569 2,094 2,615
.me 834 1,610 2,414 3,098 4,023
.name 378 724 1,086 1,448 1,810
.in.th 432 828 1,242 1,656 2,070
co.th, .ac.th, .or.th, net.th, go.th, .mi.th 850 1,610 2,415 3,220 4,025
.in 420 จดได้ที่ละ 1 ปี
.eu 126 จดได้ที่ละ 1 ปี
.us 320 616 923 1,230 1,536
.co.in, .net.in, org.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in 294 จดได้ที่ละ 1 ปี
.co.uk, .org.uk, .ltd.uk, .plc.uk 503 จดได้ที่ละ 1 ปี
.tw 1,344 2,576 3,863 5,150 6,438
.com.tw,.org.tw,.idv.tw,.game.tw,.ebiz.tw,.club.tw 1,133 2,173 3,260 4,343 5,432
.vn 7,560 จดได้ที่ละ 1 ปี
.com.vn,.net.vn,.org.vn,.biz.vn,info.vn,.name.vn 4,620 จดได้ที่ละ 1 ปี
จด Domain กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปจด Domain กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
จด Domain กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป