เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

Email Hosting

     สำหรับบุคคลทั่วไป หน่่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องการมี Email Hosting เป็นของตัวเอง ซึ่งไม่ว่าท่านจะจด Domain ที่ไหนท่านก็สามารถใช้บริการ Email Hosting กับสยามทูเว็บได้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องมี Hosting หรือ Server เอง ท่านสามารถรับส่ง Email ผ่านเว็บ Mail หรือ โปรแกรม Mail Client เช่น Outlook และ Edora etc. ได้ รวมทั้งยังสามารถทำ Email Forward Alias โดย Email Hosting ของสยามทูเว็บนั้นมีระบบป้องกัน Spam Filter และ Virus ที่ทำให้ท่านสามารถใช้งาน Email Hosting ได้อย่างมั่นใจ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Email Hosting
 
  Email Hosting ( สำหรับสมาชิกสยามทูเว็บ ) Email Hosting
รายละเอียด Mail Plan 1 Mail Plan 2 Mail Plan 3 Mail Plan 4 Mail Plan 5 Mail Plan 6
พื้นที่ 500 MB. 1,000 MB. 2,000 MB. 2,500 MB. 5,000 MB. 10,000 MB.
จำนวน Mail Domain 1 1 1 1 1 1
จำนวน Account 1-10 1-50 1-100 1-200 1-500 Unlimited
 
      
ค่าบริการ / ปี (ยังไม่รวม vat 7%) 365 บาท 599 บาท 899 บาท 1,199 บาท 2,199 บาท 3,999 บาท