เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับทางสยามทูเว็บ

สมัครเปิดเว็บไซต์ฟรีกับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . สมัครเปิดเว็บไซต์ฟรี สมัครเปิดเว็บไซต์ฟรีกับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป จากนั้นจะมี Username และ Password ส่งไปทาง Email ที่ท่านกรอกไว้ตอนสมัครเปิดเว็บไซต์ (รบกวนเช็คที่ Junk Mail ด้วยนะค่ะ)
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปกับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปกับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยใช้ Username และ Password ที่ได้มาจากข้อแรกจากนั้นจะทำการปรับแต่ง หรือจะอัพเดท แก้ไข ข้อมูลเว็บไซต์ให้ถูกใจสวยงามแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ให้ถูกใจสวยงาม
ออนไลน์เว็บไซต์สำเร็จรูปกับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . ออนไลน์เว็บไซต์ของท่านไปทั่วโลก
สั่งซื้อ Package กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . กรณีที่ท่านต้องการสั่งซื้อ หรืออัพเกรดเว็บ Package สั่งซื้อ Package กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป จากนั้นทำการคลิกสั่งซื้อในเว็บ Package ที่ต้องการแล้วระบบจะแสดงหน้ารายการสั่งซื้อพร้อมราคาขึ้นมา
ตรวจสอบจำนวนและราคาสินค้าทั้งหมดในระบบตะกร้าสินค้าของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . ตรวจสอบจำนวนและราคาสินค้าทั้งหมดในระบบตะกร้าสินค้า จากนั้นคลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ" เพื่อเขาสู่ขั้นตอนต่อไป
กรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อกับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . กรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นคลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ" เพื่อเขาสู่ขั้นตอนต่อไป
วิธีการชำระค่าบริการของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . ชำระค่าบริการตามราคาที่ได้สั่งซื้อ วิธีการชำระค่าบริการของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
วิธีการชำระค่าบริการของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . แจ้งการยืนยันการชำระเงินโดยแนบใบ Pay in (กรณีโอนเงินที่ธนาคาร) หรือ Slip ATM มาด้วย วิธีการชำระค่าบริการของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 . เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่านและดำเนินการเปิดบริการให้ท่านไม่เกิน 1 วันทำการค่ะ