เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

สมัครเปิดเว็บไซต์

เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการ

เงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด หรือ นาม ผู้ให้บริการเว็บสำเร็จรูป Siam2web.com ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”  กับท่านลูกค้า ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลตามกฎหมายทันทีหลังจากผู้ใช้บริการตอบข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเผยแพร่ พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 2. ห้ามลูกค้าเผยแพร่ จัดทำ หรือมีสื่อลามกอนาจาร (Adult Content) ภายใต้การให้บริการของ  Siam2web โดยเด็ดขาด
 3. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม ทั้งข้อมูลประเภทที่ให้บริการ pirate software, crack, hack,  รวมทั้งบริการให้ที่ให้อัพโหลด หรือดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่มีผลกับระบบ สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของทางบริษัทฯ แล้วก่อให้เกิดคดีความใดๆ กับผู้อื่น ทางบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และบริการของท่านจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด
 4. สำหรับท่านที่ใช้บริการโดเมนเนมเป็นชื่อของเว็บด้วย และไม่ต่ออายุโดเมนของท่านในระยะเวลาที่กำหนด และทำให้โดเมนดังกล่าวตกเป็นของผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. สำหรับท่านที่ใช้บริการ Web Packed ต้องหมั่นตรวจสอบโควตาพื้นที่หรือแบนวิธของแพ็จเกจท่านอยู่เสมอหากเกินที่กำหนดไว้ ระบบอาจระงับการให้บริการชั่วคราวอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า   
 6. ลูกค้าท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้นนี้ ทางบริษัทสามารถ ยกเลิก ระงับการให้บริการได้ทันที โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการใดๆ แก่ท่านในทุกกรณี 

นโยบายด้านข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก Siam2Web.com

บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด ผู้ให้บริการ Siam2Web.com ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ Siam2Web.com และได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ในระบบของ Siam2Web.com สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email Address หรือเบอร์ติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นบางส่วน โดย Siam2Web.com จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิกและอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้ Siam2Web.com อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
 2. Siam2Web.com เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP Address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายใต้การให้บริการของ Siam2Web.com เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกเก็บรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัด อันดับความนิยมของเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต
 3. ข้อมูลการเข้าใช้ หรือเยี่ยมชมของเว็บไซต์ภายใต้บริการของ Siam2Web.com จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วย เทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือระบบตระกร้าสินค้า เป็นต้น โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปโดยที่สมาชิก ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานของเว็บไซต์ ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง
 4. สมาชิก ตกลงที่จะให้ Siam2Web.com และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบ เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละคน และข้อมูลหรือความคิดเห็นที่สมาชิกบันทึกลงในเว็บไซต์ และหากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นในการใช้บริการของ เว็บไซต์ สมาชิกจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย
 5. สมาชิก อาจสร้างลิงค์ไปยังเว็ปไซต์อื่นที่อยู่ภายนอกของเว็บไซต์ของสมาชิกเอง หรือภายนอกการให้บริการของทาง Siam2Web.com หากแต่ Siam2Web.comจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็ปไซต์นั้นๆอีกด้วย
 6. Siam2Web.com จะทำการสำรองข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์ของสมาชิกเก็บไว้ในระบบทุกวัน กรณีที่สมาชิกมีปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากสมาชิกเองหรือจากความผิดพลาดของระบบ ทาง Siam2Web.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดข้อมูลสูญหาย และระบบสำรองของ Siam2Web.comไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้
 7. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของ Siam2Web.com กรุณาอีเมลมาที่ support@siam2web.com หรือ ติดต่อทีมงาน Siam2Web.com

กรอกข้อมูลส่วนตัว

 Ajax Indicator  
ยังไม่ได้ป้อน Username ค่ะ!
 
 
   
ชาย   หญิง

  
   
 

เลือกรูปแบบเว็บไซต์

   
   
 
 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
เว็บทั่วไป
General1 [Preview] General2 [Preview] General3 [Preview]
General4 [Preview] General5 [Preview] General6 [Preview]
ร้านค้า
Shopping1 [Preview] Shopping2 [Preview] Shopping3 [Preview]
Shopping4 [Preview] Shopping5 [Preview] Shopping6 [Preview]
ธุรกิจ
Business1 [Preview] Business2 [Preview] Business3 [Preview]
รถยนต์
Auto1 [Preview] Auto2 [Preview] Auto3 [Preview]
กีฬา
Sport1 [Preview] Sport2 [Preview] Sport3 [Preview]
อาหาร
Food1 [Preview] Food2 [Preview] Food3 [Preview]
ท่องเที่ยว
Travel1 [Preview] Travel2 [Preview] Travel3 [Preview]
สัตว์เลี้ยง
Animal1 [Preview] Animal2 [Preview] Animal3 [Preview]
สุขภาพ
Health1 [Preview] Health2 [Preview] Health3 [Preview]
น่ารัก
Cute1 [Preview] Cute2 [Preview] Cute3 [Preview]
 
Verify Code  

ยืนยันการลงทะเบียน


กำลังลงทะเบียนเปิดเว็บไซต์

กรุณารอสักครู่ค่ะ ระบบกำลังลงทะเบียนสร้างเว็บไซต์ให้ท่านค่ะ...