เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

SEO สำหรับอีมาร์เก็ตติ้ง

     ลองมานึกดูว่า เว็บไซต์ต่าง ๆ มีมากมายเพียงใด คงเป็นการยากที่จะทราบได้ว่ามีเว็บอะไรบ้าง จำนวนเท่าใดและยิ่งยากไปกว่านั้นคือจะค้นหาเว็บที่เราต้องการได้อย่างไร และนั่นคือที่มาของ Search Engine เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลทาง Internet
     ด้วยพฤติกรรมของผู้ใช้ Internet ในปัจจุบัน เว็บไซต์ Google เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเรื่องของการค้นหาเว็บไซต์ และโอกาศการเขาเว็บไซต์สูงสุด แน่นอนต้องเป็นลำดับต้น ๆ หรือไม่ก็หน้าแรก ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สนใจสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น เว็บไซต์เหล่านั้นจึงต้องทำ SEO
     SEO ย่อมาจากคำว่า Search Engine Optimization คือ กระบวนการที่ทำให้เว็บไซต์ท่าน ปรากฏอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของผลการค้นหาผ่าน Search Engine ด้วย Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของท่าน โดยรักษาให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ
 
รายละเอียด SEO TOP 30 SEO TOP 20 SEO TOP 10 SEO TOP 5
รับประกันติดอันดับใน google.co.th 1-30 1-20 1-10 1-5
ติดอันดับภายในระยะเวลา 1-6 เดือน 1-6 เดือน 1-6 เดือน 1-6 เดือน
จำนวน Keyword (คำที่ใช้ในการค้นหา) 1 คำ 1 คำ 1 คำ 1 คำ
วิเคราะห์เว็บไซต์และ Keyword ที่เหมาะสม
รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ทุกสัปดาห์
โปรโมทเว็บไซต์กับเว็บไดเร็คทอรี่
ฟรี ! รักษาอันดับให้เว็บไซต์ 2 เดือน หลังจากติดอันดับ
 
      
จำนวนเว็บคู่แข่ง 1 - 500,000 เว็บไซต์ 1,500.00 บาท 3,500.00 บาท 7,000.00 บาท 10,000.00 บาท
 
จำนวนเว็บคู่แข่ง 500,001 - 1,000,000 เว็บไซต์ 3,500.00 บาท 7,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท
 
จำนวนเว็บคู่แข่ง 1,000,001 - 3,000,000 เว็บไซต์ 7,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 22,000.00 บาท
 
จำนวนเว็บคู่แข่ง 3,000,001 - 5,000,000 เว็บไซต์ 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 22,000.00 บาท 32,000.00 บาท
 

เงื่อนไขการใช้บริการ SEO สำหรับอีมาร์เก็ตติ้ง

 . เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ SEO จะต้องเป็นเว็บไซต์ของสยามทูเว็บ Package 2 ขึ้นไป
 . เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เข้าไปปรับแต่งหรือแก้ไขเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
 . Keyword ที่เลือกจะต้องผ่านการวิเคราะห์ที่เหมาะสม และเห็นชอบด้วยกันทั้งผู้ใช้บริการ และทีมงานสยามทูเว็บ
 . การวัดผลการติดอันดับของผลการค้นหาผ่าน Search Engine จะยึด Search Engine ของ google.co.th เป็นหลัก
 . การวัดผลการติดอันดับของผลการค้นหาผ่าน Search Engine จะวัดผลภายในระยะเวลา 6 เดือน
 . ราคาค่ารักษาอันดับให้เว็บไซต์หลังจากติดอันดับ คิดเดือนละ 5 % ของราคาค่าบริการขั้นต้น
 . ผู้ใช้บริการ SEO สามารถแบ่งจ่ายชำระค่าบริการเป็น 2 งวด งวดละ 50%

หมายเหตุ

  ทางสยามทูเว็บยินดีคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน หาก Keyword ไม่ติดอันดับของผลการค้นหาตามที่ตกลงไว้ผ่าน Search Engine ของ google.co.th ภายในระยะเวลา 6 เดือน
  จำนวนเว็บคู่แข่งสามารถ ตรวจสอบได้จากการค้นหาผ่าน Search Engine ของ google.co.th โดยใช้ Keyword ที่ต้องการ ดังรูปภาพ
จำนวนเว็บคู่แข่งการใช้บริการ SEO

ประโยชน์ของการทำ SEO

 . เว็บไซต์ของท่านจะได้รับการจัดลำดับในอันดับที่ดีขึ้น และสร้างโอกาศให้ผู้สนใจสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เข้าชมเว็บไซต์ท่านมากขึ้น
 . เป็นการทำมาร์เก็ตติ้งที่ได้รับความนิยมและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำมาร์เก็ตติ้งประเภทอื่น ๆ
 . เป็นการทำมาร์เก็ตติ้งที่ประหยัดเวลาในระยะยาว (แต่ใช้เวลาทำนาน ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน)