รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

สินค้าและบริการที่สั่งซื้อกับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป facebook สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป twitter สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป  
Loading
เลือกประเภทการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าหรือแสดงข้อมูลสินค้า

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารหรือนำเสนอผลงาน

บริการออกแบบเว็บไซต์พร้อมลงข้อมูล

     บริการออกแบบเว็บไซต์พร้อมลงข้อมูล ในราคาประหยัด สำหรับสมาชิกสยามทูเว็บที่มีเว็บไซต์สำเร็จรูปอยู่แล้ว หรือสนใจมีเว็บไซต์ที่สวยงาม โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ ทีมงานออกแบบเว็บไซต์พร้อมลงข้อมูลให้เสร็จประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากได้ข้อมูลและเนื้อหาครบ

ประโยชน์ของการรับบริการการออกแบบเว็บไซต์

 1. เว็บไซต์สวยงาม มีเอกลักษณ์ถูกใจตรงกับความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์
 2. เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เนื้อหาครบถ้วน
 3. เว็บไซต์เสร็จรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการออกแบบเว็บไซต์
 4. เว็บไซต์มีระบบหลังบ้าน ที่สามารถแก้ไขและอัพเดทข้อมูลได้เองตลอดเวลา
 5. เว็บไซต์มีการปรับแต่งเนื้อหาสำหรับ SEO สำหรับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เบื้องต้น
 6. เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ
 7. เว็บไซต์ที่กล่าวมา สามารถมีได้ในราคาไม่แพง
ขั้นตอนการขอใช้บริการออกแบบเว็บไซต์

จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

 1. ตรวจสอบความต้องการในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
 2. วางโครงสร้างข้อมูล (เมนูต่างๆ) ให้ครบถ้วน
 3. พยายามจัดเตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน (โลโก้, ข้อมูล, ภาพประกอบต่างๆ, การแปลเอกสาร) และจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร Digital File
 4. ตรวจสอบหาชื่อเว็บไซต์เพื่อความเหมาะสมกับบริษัท และธุรกิจ
 5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ท่านสามารถใช้สำหรับอ้างอิง เพื่อเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องรูปแบบการนำเสนอข้อมูล, การจัดวางโครงสร้าง, โทนสี และความสวยงาม

เลือกชุด Package ให้เหมาะสม

 1. ตรวจสอบข้อมูลงานบริการ เงื่อนไขต่างๆของเราให้เข้าใจถ่องแท้ หรือสามารถสอบถามต่อข้อสงสัยที่มีให้กระจ่างเสียก่อน
 2. เลือกชุด Package ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่าน
 3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การเพิ่มภาษา, การจดโดเมนเนม, การทำ SEO Ranking กรณีที่มีความต้องการนอกเหนือจากงานบริการใน Package
 4. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2730-3888

ติดต่อขอใช้บริการ

 1. โทร 0-2730-3888 ตกลงรายละเอียด ความต้องการ และจุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์ของท่าน พร้อมแจ้ง Concept ในการออกแบบเว็บไซต์ ให้แก่ทีมงาน
 2. ทำการจัดส่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำเว็บไซต์ (โลโก้, ข้อมูล, ภาพประกอบต่างๆ, การแปลเอกสาร) และจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร Digital File
 3. ชำระค่าบริการ ตามใบเสนอราคา ตามขอบเขตและรายละเอียดเพื่อตกลงทำสัญญาจ้างงาน
 4. ทีมงานดำเนินการออกแบบเว็บไซต์พร้อมลงข้อมูล เนื้อหา สินค้า ฯลฯ (ระยะเวลาดำเนินการภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากท่านทำการจัดส่งข้อมูลครบถ้วน)
  1. ออกแบบกราฟิกเทมเพลท (โครงร่างหน้าแรก) ให้ท่านตรวจสอบภายใน 5 วัน หลังจากท่านทำการจัดส่งข้อมูลครบถ้วน (ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถขอแก้ไขงานกราฟิกได้ 2 ครั้ง)
  2. กรณีมีการแก้ไขกราฟิก ทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ
  3. หลังจากการแก้ไขกราฟิก ทีมงานจะจัดดำเนินการลงข้อมูลตามรายละเอียด ความต้องการ และจุดประสงค์ของท่านให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับกรณีมีการแก้ไขข้อมูลจากลูกค้า)
  4. หลังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเว็บไซต์ขึ้นออนไลน์ เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง
  5. กรณีมีการแก้ไขการลงข้อมูลเว็บไซต์หลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ
 5. เว็บไซต์ขึ้นออนไลน์ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน
 6. ท่านสามารถแก้ไขและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์เพิ่มเติมได้เองด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของ Siam2Web

 • เทมเพลตเว็บไซต์สำเร็จรูปของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • เทมเพลตเว็บไซต์สำเร็จรูปของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • เทมเพลตเว็บไซต์สำเร็จรูปของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • เทมเพลตเว็บไซต์สำเร็จรูปของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • เทมเพลตเว็บไซต์สำเร็จรูปของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
246 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2730-3888 แฟกซ์ : 0-27303659
อีเมลล์ : , , ,
Copyright © 2000-2011 The Vista. All Rights Reserved.