เว็บไซต์สำเร็จรูป ฟรีเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

      
 • สมัครเปิดเว็บไซต์สำเร็จรูปกับสยามทูเว็บฟรีไม่จำกัดเวลาการใช้งาน
 • สั่งซื้อ Package กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • ต่ออายุ Package กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • จด Domain กับสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • Web Hosting ของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • Email Hosting ของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • Radio Online ของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • ออกแบบ Template ของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • Template สำเร็จรูปของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • ออกแบบ Banner ของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • ให้เช้าพื้นที่โฆษณากับทางสยามทูเว็บ
 • SEO สำหรับอีมาร์เก็ตติ้งของสยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • อบรมการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปกับทีมงานสยามทูเว็บ
Loading

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 อัตรา2 ตำแหน่ง   ด่วน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา  ปวช.-ปริญญาตรี
- มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
- พูดเก่ง อัธยาศัยดี มีไหวพริบ และ ทักษะในการพูด
- รักในงานขายและการบริการ
- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทำงานเป็นทีม
- ยินดีรับนักษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขาย

หมายเหตุ :  มีความรู้เรื่อง website และใช้ internet คล่องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

สวัสดิการ
- เงินเดือน
- โบนัส
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สัมนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพ

วิธีการสมัคร
- สนใจสามารถส่งประวัติโดยตรง มาที่ E-mail : job@siam2web.com
- ส่งใบสมัครมาที่ บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด กรุณาวงเล็บมุมซองว่าสมัครงานด้วยค่ะ
- สมัครที่บริษัทฯ  (ติดต่อ คุณภาวณี ศาสนโสภา หมายเลขโทรศัพท์ 081-703-9111)

ตำแหน่ง : Web programmer

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย/หญิง, อายุ 21 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนะคติที่ดี มองโลกในแง่ดี
- สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP, ASP , ASP.NET เชื่อมต่อฐานข้อมูลตระกูล SQL หรือภาษาอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการเขียน
  Web Application ได้
- เข้าใจหลักการและสามารถแก้ไขปัญหา ออกแบบเว็บไซต์ด้วย CSS + XHTML + JavaScript การจัด layout ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่อง Network ดูแล Web Server, Mail Server, และจัดการโฮสติ้งได้
- มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการโดเมนเนม
- สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop, illustrator, Dream Weaver, Flash หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟฟิคทั้งหมด
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานส่งตามกำหนด
- ชอบเรียนรู้แลค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร

สวัสดิการ
- เงินเดือน
- โบนัส
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สัมนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพ

วิธีการสมัคร
- สนใจสามารถส่งประวัติโดยตรงพร้อมผลงาน มาที่ E-mail : job@siam2web.com
- ส่งใบสมัครมาที่ บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด กรุณาวงเล็บมุมซองว่าสมัครงานด้วยค่ะ
- สมัครที่บริษัทฯ (ติดต่อ คุณภาวณี ศาสนโสภา หมายเลขโทรศัพท์ 081-703-9111)

รับ นักศึกษาฝึกงาน

- กำลังศึกษาอยู่ ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือล้นในการทำงาน
บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด
246 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2730-3888 แฟกซ์ : 0-27303659
Copyright © 2000-2011 The Vista. All Rights Reserved.