แจ้งการชำระเงิน


HOW TO PAYMENTธนาคารที่โอนเงิน

วิธีการชำระเงิน


HOW TO PAYMENT

สามารถชำระเงินผ่านทาง ธนาคาร หรือผ่านทางตู้ ATM

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา : เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง เลขที่บัญชี : 009-0-22335-5 ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา : ซีคอนสแควร์ เลขที่บัญชี : 095-2-52569-9 ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา : เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง เลขที่บัญชี : 173-222724-1 ประเภท : บัญชีออมทรัพย์

หรือชำระผ่านทาง credit card

ผ่านระบบ PAYSBUY (PAYSBUY Account,Credit Card,Internet Banking SCB,Internet Banking KTB,Internet Banking BAY,Internet Banking BBL,K- Debit Card,Cash at Counters,Alipay)
ผ่านระบบ PAYPAL

หมายเหตุ

นิติบุคคลชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ยกเว้นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยระบบ PayPal และ PaySbuy จะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ หลังจากการลูกค้าได้ทำการชำระเงินแล้ว ควรแจ้งการยืนยันการชำระเงิน เพื่อความปลอดภัยต่อตัวลูกค้าเอง หากทางลูกค้าไม่แจ้งทางเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าได้โอนเงินมาแล้ว โดยจะถือว่าเงินที่ได้รับมานั้น ไม่ได้มาจากการสั่งซื้อสินค้า โดยลูกค้าเองจะสามารถแจ้งการยืนยันการชำระเงินได้ 2 วิธี

1. ยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมล์
สแกนหรือถ่ายรูปใบ Pay in (กรณีโอนเงินที่ธนาคาร) หรือ Slip ATM (กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM) และสำเนาบัตรประชาชน Attachments ไฟล์ในข้อ 1 ส่ง mail มาที่ billing@siam2web.com โดยตั้ง Subject ว่า "ยืนยันการชำระเงิน" พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ
โทรแจ้งอีกครั้งได้ที่หมายเลข 021307144-46 (เวลา 9.00-18.00น.)
เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชนของท่านไม่เกิน 1 วันทำการ
2. ยืนยันการชำระเงินผ่านทาง FAX
FAX ใบ Pay in (กรณีโอนเงินที่ธนาคาร) หรือ Slip ATM (กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM) และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ 0-2730-3659
โทรแจ้งอีกครั้งได้ที่หมายเลข 021307144-46 (เวลา 9.00-18.00น.)
เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชนของท่านไม่เกิน 1 วันทำการ ยืนยันการชำระเงินผ่านทาง Online ตามแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินด้านล่างนี้