วิทยุ ออนไลน์


RADIO ONLINE

รายละเอียด RADIO ONLINE

Radio Online คือ การ Streaming Audio หรือการแพร่กระจายสัญญาณเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถรับฟังได้ทั่วโลก ซึ่งท่านสามารถเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือจะนำสัญญาณเสียงจากภายนอกก็ได้ โดยที่ท่านสามารถจัดผังรายการได้เองตามที่ต้องการ

Radio Plan 1 Radio Plan 2 Radio Plan 3 Radio Plan 4
จำนวนผู้ฟังได้สูงสุด 150 คน 300 คน 600 คน 1,200 คน
ระบบที่ใช้จัดรายการ SHOUT cast SHOUT cast SHOUT cast SHOUT cast
แสดงสถานะการออกอากาศ
หน้าเว็บแสดงวิทยุออนไลน์
คู่มือการใช้งาน
ค่าบริการ / ปี 960 บาท 1,440 บาท 2,880 บาท 4,800 บาท