ออกแบบเว็บไซต์


WEB DESIGN

จัดเตรียมข้อมูลเบี้องต้น

ทำการจัดส่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำเว็บไซต์ (โลโก้, ข้อมูล, ภาพประกอบต่างๆ, การแปลเอกสาร) และจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร Digital File (สำหรับรูปภาพ ต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG,GIF,PNG,AI,PSD เท่านั้น)

ชำระค่าบริการ ตามใบเสนอราคา ตามขอบเขตและรายละเอียดเพื่อตกลงทำสัญญาจ้างงาน

ทีมงานดำเนินการออกแบบเว็บไซต์พร้อมลงข้อมูล เนื้อหา สินค้า ฯลฯ (ระยะเวลาดำเนินการภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากท่านทำการจัดส่งข้อมูลครบถ้วน)

1. ออกแบบกราฟิกเทมเพลท (โครงร่างหน้าแรก) ให้ท่านตรวจสอบภายใน 5 วัน หลังจากท่านทำการจัดส่งข้อมูลครบถ้วน (ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถขอแก้ไขงานกราฟิกได้ 2 ครั้ง)
2. กรณีมีการแก้ไขกราฟิก ทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ
3. หลังจากการแก้ไขกราฟิก ทีมงานจะจัดดำเนินการลงข้อมูลตามรายละเอียด ความต้องการ และจุดประสงค์ของท่านให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับกรณีมีการแก้ไขข้อมูลจากลูกค้า)
4. หลังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเว็บไซต์ขึ้นออนไลน์ เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง
5. กรณีมีการแก้ไขการลงข้อมูลเว็บไซต์หลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมงานใช้เวลาดำเนินการต่อครั้งในการแก้ไข 3-5 วันทำการ

เว็บไซต์ขึ้นออนไลน์ อบรมการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน
ท่านสามารถแก้ไขและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์เพิ่มเติมได้เองด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของ Siam2Web

ราคาออกแบบเว็บไซต์


PRICE WEB DESIGN

เริ่มต้นเพียง 7,500 บาท
เริ่มต้นเพียง 9,000 บาท
เริ่มต้นเพียง 350 บาท

ติดต่อเรา


CONTACT US

ข้อมูลการติดต่อ

Email :support@thevista.co.th
Website : www.siam2web.com
Address : บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด 246 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่งข้อความ

 
 
 
 
   อักษรภาพ